Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie wywieszona w holu przy wejściu głównym do szkoły w dniu 18.06.2019 r.  oraz na stronie  internetowej szkoły.


Grafik zajęć:

I turnus (24.06-28.06.2019)

II turnus (1.07-5.07.2019)

Podział na grupy:

I turnus

II turnus


NIEZBĘDNE DOKUMENTY

REGULAMIN PÓŁKOLONII

KARTA KWALIFIKACYJNA

KARTA REKRUTACYJNA


PLANOWANE ZAJĘCIA AKCJI LATO 2019

 (poniedziałek, środa, piątek)

 

I turnus   24.06-28.06.2019

II turnus   1.07-5.07.2019

 

 – zajęcia na pływalni

 – zajęcia sportowe

 – zajęcia muzyczne, emisja głosu

 – zajęcia komputerowe

 – klocki lego robotyka

 – jęz. angielski

 

 – klocki lego, robotyka

– zajęcia w modelarni

– zajęcia na pływalni

– zajęcia sportowe

– zajęcia artystyczne

– gry planszowe

 

(wtorek, czwartek) wyjścia grupowe, miejsce ustala wychowawca poszczególnej grupy. Zatwierdza kierownik Akcji Lato.


AKCJA LATO 2019 – PÓŁKOLONIE:

I TURNUS 24.06.2019 – 28.06.2019 r. (6 grup 15 osobowych) – 90 osób

II TURNUS 1.07.2019 – 5.07.2019 r. (6 grup 15 osobowych) – 90 osób

ZAJĘCIA AKCJI  LATO SĄ DLA DZIECI Z KLAS 1-6 SP I BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W GODZ. 8.00-16.00


Formuła Akcji Lato w każdym tygodniu:

Poniedziałek, środa, piątek - zajęcia według grafiku w szkole. (Podobnie jak w Akcji Zima)

Wtorek, czwartek: wyjście/wycieczka ze swoją grupą.

 


Podczas zapisów rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest  złożyć wypełnioną kartę rekrutacyjną i kwalifikacyjną pólkolonii, którą można będzie pobrać ze strony internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Na ich podstawie zostanie przeprowadzona rekrutacja.


Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie wywieszona w holu przy wejściu głównym do szkoły w dniu 18.06.2019 r.  oraz na stronie  internetowej szkoły.

Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są zapewnić prowiant na cały czas przebywania dziecka na półkoloniach oraz dokonać wpłaty 50 zł przeznaczonej na wyjścia grupowe.