AKCJA ZIMA 2019 – PÓŁKOLONIE W FERIE ZIMOWE:

I TURNUS 11.02.2019 - 15.02.2019 r. ( 6 grup 15 osobowych) – 90 osób

II TURNUS 18.02.2019-22.02.2019 r. (4 grupy 15 osobowe) – 60 osób

ZAJĘCIA AKCJI  ZIMA SĄ DLA DZIECI Z KLAS 1-6 SP I BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W GODZ. 8.00-16.00

RODZAJ ZAJĘĆ:

I turnus - plastyczne, komputerowe, sportowe, na pływalni, konstrukcyjne z klocków, gry i zabawy w języku angielskim

II turnus - komputerowe, sportowe, na pływalni, gry planszowe

Zapisy na półkolonie prowadzone będą w sekretariacie szkoły od 14.01.2019 do 25.01.2019.

Podczas zapisów rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest  złożyć wypełnioną kartę rekrutacyjną i kwalifikacyjną pólkolonii, którą można będzie pobrać ze strony internetowej oraz w sekretariacie szkoły na podstawie, których zostanie przeprowadzona rekrutacja.

Rodzice zapisanych dzieci na półkolonie zobowiązani są zapewnić prowiant na cały czas przebywania dziecka w szkole.

Szczegółowy grafik zajęć oraz podział na grupy zostanie powieszony w holu przy wejściu głównym do szkoły oraz w szatni szkolnej w dniu 1.02.2019