Spotkanie akademickie na wydziale matematyki, fizyki i informatyki UG.

 

 

            W dniu 24 listopada 2018 r. (sobota), w godz. 10.00 do 16.00, uczniowie klasy 8A (7 osób) i klasy 8C (7 osób) uczestniczyli w spotkaniu akademickim na temat:

Grafy, czyli jak rysunki pomagają w rozwiązywaniu problemów.

Spotkanie skierowane było do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Uczniowie najpierw uczestniczyli w wykładzie a następnie swoją wiedzę teoretyczną mogli przetestować w zadaniach praktycznych. Zajęcia przybliżyły uczniom pojęcie teorii grafów. Prowadzący zajęcia pokazali, że w matematyce rysunki (różne figury, wykresy itp.:) pojawiają się dość często. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że teoria grafów, to pewna dziedzina matematyki, w której rysuje się kropki połączone liniami. Uczniowie dowiedzieli się, że można ją zastosować przy rozwiązywaniu bardzo wielu problemów matematycznych, informatycznych a także w innych dziedzinach. Na zajęciach praktycznych uczniowie stosowali grafy przy rozwiązywaniu łamigłówek, wyznaczaniu tras podróży chińskiego listonosza i komiwojażera, a także planowania sieci połączeń lotniczych. Spotkanie było bardzo udane, a sami uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli.

Jolanta Fidytek