Informacja: Z uwagi na odbywający się 1 marca finał konkursu historycznego i zmianą organizacji pracy szkoły , termin konkursu mitologicznego został  przełożony na 8 marca  w sali 406 o godz 13.50.
Janusz Giza


Konkurs mitologiczny dla klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku.

FORMA KONKURSU - TEST Z ELEMENTAMI DŁUŻSZEJ WYPOWIEDZI PISEMNEJ.

Uczeń przystępujący do konkursu powinien wykazać się znajomością i prawidłową interpretacją frazeologizmów mitologicznych wymienionych poniżej:

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE-FRAZEOLOGIZMY (KLIKNIJ PLIK PDF) 

Uczeń przystępujący do konkursu powinien wykazać się znajomością niżej wymienionych mitów greckich:


1. Stworzenie świata

1. Prometeusz
2. Orfeusz i Eurydyka
3. Dedal i Ikar
4. Demeter i Persefona (Kora)
5. Syzyf
6. Tezeusz i Labirynt (Minotaur)
7. Wojna między Achajami (Grekami) i mieszkańcami Troi (Parys - jabłko,
Achilles, Hektor, Agamemnon, koń trojański) i powrót Odyseusza do Itaki
8. Rodzina Labdakidów (Edyp, Sfinks, Antygona, Kreon)
9. Król Midas
10.Narcyz
11.Niobe (matka cierpiąca)
12.Hades
13.Wyprawa Argonautów (po „złote runo”)
14.Apollo
15.Herakles

Źródła informacji:

 

Jan Parandowski - "Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian" ;

 

Wanda Markowska - "Mity Greków i Rzymian".

 

Strona Archeos