Konkurs mitologiczny dla klas piątych  SP nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej

 WYMAGANIA SZACZEGÓŁOWE-FRAZEOLOGIZMY (KLIKNIJ PLIK PDF) 

Uczeń przystępujący do konkursu powinien wykazać się znajomością niżej wymienionych mitów greckich:


1. Stworzenie świata

1. Prometeusz
2. Orfeusz i Eurydyka
3. Dedal i Ikar
4. Demeter i Persefona (Kora)
5. Syzyf
6. Tezeusz i Labirynt (Minotaur)
7. Wojna między Achajami (Grekami) i mieszkańcami Troi (Parys - jabłko,
Achilles, Hektor, Agamemnon, koń trojański) i powrót Odyseusza do Itaki
8. Rodzina Labdakidów (Edyp, Sfinks, Antygona, Kreon)
9. Król Midas
10.Narcyz
11.Niobe (matka cierpiąca)
12.Hades
13.Wyprawa Argonautów (po „złote runo”)
14.Apollo
15.Herakles

Uczeń przystępujący do konkursu powinien wykazać się znajomością i prawidłową interpretacją frazeologizmów mitologicznych wymienionych poniżej.

Forma konkursu - test z elementami dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Źródła informacji:

 

Jan Parandowski - "Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian" ;

 

Wanda Markowska - "Mity Greków i Rzymian".

 

Strona Archeos