DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU W FORMACIE PDF.

Zachęcam Uczniów z klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie literackim „Cicho szumi wiatr w leszczynach”.

Regulamin konkursu literackiego Cicho szumi wiatr w leszczynach dla uczniów  klas IV-VIII

Cele konkursu:

- motywowanie do samodzielnego tworzenia oraz prezentowania utworów poetyckich i epickich, rozwijanie zdolności uczniów.

ZADANIE

Według meteorologów wiatr to poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi.

A gdyby tak spojrzeć na wiatr z innej strony…

To on sprawia, że liście unoszą się do góry i tańczą. Przynosi orzeźwienie w upalne dni. Czasem dokucza i towarzyszy deszczowi, porywa potrzebne nam przedmioty. Wiatr dmie, dokazuje, gwiżdże, harcuje, śpiewa, zawodzi, zacina. Króluje nad światem.

Napisz wiersz lub opowiadanie o wietrze o dowolnej porze roku.

Wymagania: utwór poetycki (wiersz ) powinien zawierać co najmniej  4 zwrotki po 4 wersy, natomiast opowiadanie minimum 200 słów.

Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami samodzielnymi,  które nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Utwory można dostarczać w formie rękopisu lub napisane na komputerze.

Kryteria oceniania:

  • zgodność z tematem i jego rozwinięcie,
  • zachowanie wybranej formy- wiersz lub opowiadanie,
  • odpowiednia kompozycja tekstu,
  • poprawność językowa,
  • poprawność stylistyczna,
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  • oryginalność,
  • estetyka pracy.

Uczestnicy ( kategorie wiekowe): - uczniowie klas IV-VI,

                                                             -uczniowie klas VII-VIII.

Zgłaszać można tylko prace indywidualne. Należy podać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Organizator: nauczyciel bibliotekarz Aleksandra Morawska.

Termin: prace należy przynosić do biblioteki szkolnej od 10 listopada do 22 grudnia 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2022r. Laureaci otrzymają nagrody w czasie imprezy literackiej, podczas której zaprezentują swoje utwory . Odbędzie się ona w lutym.

                                                                                                                  Aleksandra Morawska