Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-osmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Arkusze egzaminacyjne online (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki)

https://testy.dlaucznia.info/

https://arkusze.pl/

Materiały do powtórki przed egzaminem z języka angielskiego

https://arkusze.pl

https://engly.pl/