Poniżej znajdują się listy dzieci przyjętych do szkoły (rok szkolny 2021/2022):

KLASA 0

KLASA 1 OGÓLNA

KLASA 1 SPORTOWA