Poniżej listy z uczniami zakwalifikowanymi do SP 2.