Nabór do pierwszej klasy sportowej odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową :

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Nabór do 1 klasy sportowej odbywa się na zasadach obowiązujących dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

Wypełniony za pośrednictwem strony internetowej https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk wniosek rekrutacyjny rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły. Do tego wniosku musi być dostarczone oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania ze strony internetowej szkoły https://sp2.edu.gdansk.pl/pl) .

Rodzice/prawni opiekunowie dostarczają dokumenty na dwa sposoby:

  • osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.00
  • po w/w godzinach wrzucają wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami (spakowany do podpisanej koperty) do wrzutki znajdującej się na portierni przy wejściu głównym do szkoły.