Wyniki rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku