OFERTA SZKOLNA

   

Położenie

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku znajduje się na skraju dzielnicy Piecki-Migowo (potocznie nazywanej Moreną) przy ulicy Heleny Marusarzówny 10. Morena jest doskonale skomunikowana zarówno z centrum Gdańska i Wrzeszczem, jak i dzielnicami położonymi w pobliżu obwodnicy. Umiejscowienie szkoły na uboczu Moreny zapewnia komfort nauczania i bliski kontakt z przyrodą (bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego).

oferta-szkoly-420.jpg [miniatura]oferta-szkoly-428.jpg [miniatura]oferta-szkoly-415.jpg [miniatura]


Dzielnica ta jest doskonale skomunikowana zarówno z centrum Gdańska i Wrzeszczem, jak i dzielnicami położonymi w pobliżu obwodnicy. Umiejscowienie szkoły na uboczu osiedla zapewnia komfort nauczania i bliski kontakt z przyrodą ( bliskość dawnego poligonu i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego).

Szkoła posiada:

 • Pomorski Certyfikat Jakości w standardzie „Wychowanie i opieka”
 • Certyfikat jakości: „Szkoła przyjazna dla uczniów z dysleksją ”.

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej.

Jest:

 • kompetentna – zatrudniająca wykwalifikowaną i kompetentną kadrę skutecznie przygotowującą  uczniów do egzaminów końcowych
 • wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego
 • bezpieczna – monitorowana, walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą, asertywna,
 • otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia dostosowując się do jego możliwości, szczególna troską otaczająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przyjazna i partnerska przyjazna wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia
 • nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia
 • spełniająca oczekiwania środowiska – dobrze współpracująca z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku

Oferuje:

 • naukę w klasach ogólnodostępnych
 • naukę i treningi w klasach sportowych
 • naukę w oddziałach przedszkolnych
 • opiekę świetlicową
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i terapii pedagogicznej
 • naukę języka angielskiego od klasy 0
 • konsultacje pedagogiczne i psychologiczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne

Dysponuje:

 • salami szkolnymi  w większości wyposażonych w rzutniki
 • gabinetami przedmiotowymi  z tablicami interaktywnymi
 • salami  komputerowymi
 • biblioteką z czytelnią
 • obiektem sportowym składającym się z 3 sal , sali do gimnastyki korekcyjnej, pływalni
 • gabinetem logopedycznym
 • gabinetem terapii pedagogicznej
 • kompleksem boisk sportowych
 • pomieszczeniami świetlicy szkolnej
 • pomieszczeniami świetlicy socjoterapeutycznej
 • stołówką
 • gabinetem pielęgniarskim
 • toaletami dostosowanymi do wieku dzieci
 • szafkami uczniowskimi

Zapewnia:

 • zajęcia w kołach zainteresowań
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas młodszych
 • zajęcia sportowe
 • działalność w ramach wolontariatu
 • chór szkolny
 • rytmikę w klasach 0
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia modelarskie
 • możliwość wstąpienia do drużyny zuchowej i harcerskiej
 • opiekę pielęgniarską w trakcie lekcji
 • obiady gotowane na miejscu
 • spółdzielnię uczniowską

Współpracuje z:

 • Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską
 • Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej
 • Stowarzyszeniem Morena
 • Hospicjum im. Dutkiewicza, Hospicjum dla Dzieci
 • władzami miasta Gdańska, Radą Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie m. Gdańska
 • instytucjami i placówkami kulturalnymi Gdańska
 • klubami, organizacjami sportowymi
 • fundacjami –IRSE, ODiTK
 • platformą eTwinning

 

Dodatkowa oferta ( zajęcia odpłatne):

 • naukę tańca
 • szkółki pływackie
 • szkoły językowe
 • nauka gry na gitarze
 • treningi judo i piłki nożnej
 • sobotnie rajdy rodzinne z przewodnikiem ( klasy 0 -1)