Szanowni Państwo,


mając na uwadze dobro dzieci, zapewnienie im możliwości realizacji podstawy programowej oraz utrwalenie przerobionego wcześniej materiału, Rada Pedagogiczna naszej szkoły podjęła decyzję dotyczącą zasad przesyłania uczniom materiałów do realizacji w czasie zawieszonych zajęć dydaktycznych.

Niezwykle ważna w tym procesie jest współpraca z Państwem. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję wysyłaną do Państwa przez dziennik elektroniczny, gdyż stanowi on kanał wykorzystywany do bezpośredniego kontaktu między nami.

Za pomocą dziennika elektronicznego będą wysyłane do Państwa wiadomości z zadaniami dla uczniów przygotowanymi przez nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość pracy w domu, a tym samym realizacji systematycznej nauki.

Informacja będzie zawierać materiał do wykonania przez ucznia w zeszycie przedmiotowym, ćwiczeniach lub na kartach pracy, w następnym dniu roboczym (np. informacja w piątek z materiałem na poniedziałek).

Realizacja przesyłanych materiałów zostanie zweryfikowana po powrocie uczniów do szkoły. W przypadku pojawiających się trudności , uczniowie mogą skontaktować się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny.

Otrzymacie również Państwo odrębną korespondencję od pedagoga szkolnego, zawierającą informację o terminach i formie kontaktu zdalnych konsultacji dla uczniów i rodziców.

Proszę Państwa o przekazywanie dzieciom informacji, jak również zachęcanie do systematycznej pracy. Jedynie nasze wspólne działanie uchroni uczniów przed piętrzącymi się zaległościami.

Z wyrazami szacunku

Marlena Grzelak