logo_szkoly.png

WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ

Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego, organizatorzy i przewodniczący konkursów.

Informujemy, że uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się:

4 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Plac Bartoszewskiego 1.

Zaświadczenia finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zostaną przesłane do szkół pocztą.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej - Maciej Batorski.


Publikujemy listę laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz model odpowiedzi do testu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

Terminy wglądów:
wtorek (12.03.2019) godz. 12.30-15.30
środa (13.03.2019) godz. 14.30-17.30
czwartek (14.03.2019) godz. 16.30-19.30

Miejsce: SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10, sala 407.

Legitymacja szkolna wymagana.

W przypadkach indywidualnych termin wglądu do ustalenia po uzgodnieniu z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej pod adresem podkonhis@gmail.com.


1 marca br. odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Wkrótce zostanie ogłoszona lista laureatów i finalistów konkursu. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przypominamy, że etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10) w dniu 01.03.2019 r. o godz. 12.00. Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych.
Legitymacje szkolne są wymagane. Czas trwania testu 90 min.

W związku z licznymi zapytaniami o szczegółowe wyniki informujemy, że jedynym sposobem, aby je poznać są wglądy do prac. Każdy uczestnik konkursu ma prawo sam lub w obecności innej osoby przejrzeć swoją pracę i sfotografować ją. Nie udzielamy żadnych wyjanień ani telefoniczne, ani mailowo. Powyższe zasady zostały narzucone przez Pomorskie Kuratorium Oświaty i wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych.

Publikujemy listę zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych oraz model odpowiedzi do testu. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

Terminy wglądów:
środa (23.01.2019) godz. 12.00-15.00
czwartek (24.01.2019) godz. 15.00-18.00
piątek (25.01.2019) godz. 15.30-18.00

Miejsce: SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10, sala 407.

Legitymacja szkolna wymagana.

W przypadkach indywidualnych termin wglądu do ustalenia po uzgodnieniu z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej pod adresem podkonhis@gmail.com.


11 stycznia br. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona zgodnie z regulaminem. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.


Informujemy, że etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach RKK w dniu 11.01.2019 r. o godz. 14.00. Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.

Czas trwania testu - 60 minut.

 


Model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego oraz listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaną opublikowane na stronach Rejonowych Komisji Konkursowych do 1 listopada br.


Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do 25 października (czwartek) następujące dokumenty do Rejonowych Komisji Konkursowych:
1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
2. Prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów.
3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, uczniów zakwalifikowanych do II stopnia;
4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb uczestników konkursu.


Zapraszamy do udziału w Kuratoryjnym Konkursie Historycznym dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. Czekamy na zgłoszenia szkół w terminie do 9 października 2018 r. (wtorek). Aby zgłosić szkołę do udziału w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia szkoły i wysłać na adres :
podkonhis@gmail.com (jeżeli na komputerze nie masz skonfigurowanej skrzynki otwórz pocztę i wklej adres)
Ostateczna lista zarejestrowanych szkół zostanie ogłoszona 12 października 2018 r.

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych roku szkolnym 2018/2019, przyznając wykonanie konkursu z historii Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej.

FORMULARZ ZGLOSZENIA