logo_szkoly.png


Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w Gdańsku oraz model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego.
Przypominamy, że etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach rejonowych komisji konkursowych (RKK) w dniu 10.01.2020 r. o godz. 14.00 (piątek). Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.
Czas trwania testu - 60 minut.

25 października 2019 r. (piątek) o godzinie 14.00 odbył się w zgłoszonych do konkursu szkołach I etap konkursu. Publikujemy test.

Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 30 października (środa) następujące dokumenty:

  1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
  2. Prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punków.
  3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, uczniów zakwalifikowanych do II stopnia;
  4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.