logo_szkoly.png


Etap rejonowy
10 stycznia br. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona zgodnie z regulaminem. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w Gdańsku oraz model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego.
Przypominamy, że etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach rejonowych komisji konkursowych (RKK) w dniu 10.01.2020 r. o godz. 14.00 (piątek). Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.
Czas trwania testu - 60 minut.

25 października 2019 r. (piątek) o godzinie 14.00 odbył się w zgłoszonych do konkursu szkołach I etap konkursu. Publikujemy test.

Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 30 października (środa) następujące dokumenty:

  1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
  2. Prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punków.
  3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, uczniów zakwalifikowanych do II stopnia;
  4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.