Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej

(ul. Marusarzówny 10 Gdańsk 80-288)


Regulamin Rady Rodziców (pobierz plik pdf).


Autorami wszystkich informacji są przedstawiciele Rady Rodziców.

Zawartość artykułów nie jest  redagowana ani w jakikolwiek sposób poprawiana przez administratorów strony.

Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w r. szkol. 2019/2020 składki na konto RR wynoszą:
50 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

30 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Przy wpłacie do 30 października 2019 r.

 

40 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

25 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

 

Wpłaty można dokonywać u wychowawców podczas wywiadówek,

 w sekretariacie szkoły

lub bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW:

61 1320 1120 2469 2359 2000 0001