Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej

(ul. Marusarzówny 10 Gdańsk 80-288)


Regulamin Rady Rodziców (pobierz plik pdf).


Autorami wszystkich informacji są przedstawiciele Rady Rodziców.

Zawartość artykułów nie jest  redagowana ani w jakikolwiek sposób poprawiana przez administratorów strony.

Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w r. szkol. 2018/2019 składki na konto RR wynoszą:

__________________________________________

50 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
30 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej
rodziny (składka od 1 dziecka).
Przy wpłacie do 30 października 2018 r.
40 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
25 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej
rodziny (składka od 1 dziecka).
Wpłaty można dokonywać podczas wywiadówek w sekretariacie
szkoły lub bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW:


Bank Pocztowy SA Oddział w Gdańsku
   61 1320 1120 2469 2359 2000 0001

______________________________________