Wpłaty za karnety

Konto :

84 1240 1268 1111 0010 3848 7122

 

 Tytułem : imię i nazwisko - karnet na dzień tygodnia godz. ………..

wejścia od 27.01.2020 do 19.06.2020 włącznie.

Cena wejścia w karnecie 17,00 zł brutto.

Koszt karnetu :

Poniedziałek 20.15 -21.00 ( 20 wejść )                    340,00 zł

Wtorek 19.30 - 20.15      ( 21 wejść )                       357,00 zł

Wtorek 20.15 -21.00     ( 21 wejść )                         357,00 zł

Środa      17.15 -18.00 (21 wejść)     2 tory             357,00 zł

Środa      19.30 -20.15 (21 wejść)     4 tory             357,00 zł

Środa      20.15 -21.00   (21 wejść)                          357,00 zł

Czwartek 19.30 - 20.15 (20 wejść ) 2 tory              340,00 zł

Czwartek 20.15 -21.00 (20 wejść)                           340,00 zł

Piątek 20.15 -21.00 (20 wejść)                               340,00 zł

Rezerwacje na karnety - mailowo na adres basensp2@interia.pl załączając skan poniższego zamówienia oraz dowodu wpłaty  od 16 grudnia 2019 r.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odbiór karnetów u obsługi na pierwszych zajęciach – wyłącznie po opłaceniu karnetu i wcześniejszej rezerwacji (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc).

Osoby, których przelew nie będzie zaksięgowany nie zostaną wpuszczone. Opłata musi być na koncie szkoły min. 2 dni przed pierwszymi zajęciami.

Gdańsk,............................................ 2019 r.

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

………………………………………………………………………….………………………….

imię i nazwisko

rezerwacja karnetu na dzień tygodnia

……………………………………      godz. ………….. na kwotę ……………………………..

Konto :

 

84 1240 1268 1111 0010 3848 7122

Zobowiązuję się do wpłaty ww. kwoty na konto bankowe szkoły w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia dzisiejszego. Zostałem poinformowany, że w przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

 

 

………………………....................................

czytelny podpis