Pismo Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie organizacji Konkursu „Nauczyciel Pomorza” w 2020 r.