Składka za ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł.

Płatna do 25.10.2019 r. w sekretariacie lub na konto.

UNIQUA TU S.A. Biuro w Gdańsku ul. Partyzantów 76 80-254 Gdańsk

Nr konta:

74103019447503998000857670

Tytułem: (imię, nazwisko ucznia) - polisa 998A857670


CONTACT CENTER UNIQA tel. +4842 66 66 500, O 801 597 597

UNIQA
Ubezpieczenie nast
wiatowych