INFORMACJA DLA RODZICÓW  W SPRAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU NAUCZYCIELI

Gdańsk, 04 kwietnia 2019 r.


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z ogłoszonym od 8 kwietnia 2019 r. bezterminowym strajkiem, pragniemy przekazać Państwu aktualne informacje:

W trakcie referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi w Gdańsku – 97% pracowników biorących udział w głosowaniu – opowiedziało się za strajkiem.

Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania akcji strajkowej przez Organizatora), nasza szkoła nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.) pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Organizatorem strajku jest Związek Nauczycielstwa Polskiego

Wobec powyższego mając na uwadze dobro dzieci apeluję do Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, że dyrektor szkoły, we współdziałaniu z Organem Prowadzącym, podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie dzieciom, które przyjdą do szkoły właściwych warunków opieki.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi w Gdańsku

Marlena Grzelak