Zarządzenie Nr 4/ 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi w Gdańsku

z dnia 5.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi w
Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19