Instrukcja korzystania z serwera cba (jak przesyłać pliki).