Organami szkoły są:
 
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców
Zadania i kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły.