W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zajęcia:
  • korekcyjno-kompensacyjne,
  • logopedyczne,
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.