Zapraszamy do klas pływackich. Co oferujemy?

  • Szkolenia dla klas 1-8 SP
  • Treningi prowadzone  na pływalni w ramach godzin lekcyjnych.
  •  Udział w imprezach pływackich rangi wojewódzkiej,  ogólnopolskiej i międzynarodowej.
  •  Wyjazdy na obozy sportowe.

Rada Rodziców przy SP nr 2  z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku
Na większości spotkań obecny jest przedstawiciel Dyrekcji Szkoły.

Prezydium Rady Rodziców zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania.


Autorami wszystkich informacji są przedstawiciele Rady Rodziców.

Zawartość artykułów nie jest  redagowana ani w jakikolwiek sposób poprawiana przez administratorów strony.


Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w r. szkol. 2021/2021 składki na konto RR wynoszą:


60 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
35 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

Przy wpłacie do 30 października 2021 r.
50 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
30 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

 

 

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW:


72 1240 1255 1111 0011 0074 6333