Rada Rodziców przy SP nr 2  z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku


UWAGA ZMIANA

Walne Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 17.09.2020 r. o godz. 18:00 (stołówka szkolna).

 


Zebranie Prezydium Rady Rodziców odbędzie się 1 października 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00.

 


Na większości spotkań obecny jest przedstawiciel Dyrekcji Szkoły.

Prezydium Rady Rodziców zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania.


Autorami wszystkich informacji są przedstawiciele Rady Rodziców.

Zawartość artykułów nie jest  redagowana ani w jakikolwiek sposób poprawiana przez administratorów strony.


Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w r. szkol. 2020/2021 składki na konto RR wynoszą:

50 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

30 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Przy wpłacie do 30 października 2020 r.

 

40 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

25 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW:


72 1240 1255 1111 0011 0074 6333