Rada Rodziców przy SP nr 2  z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku


 

Walne Zebranie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w formie zdalnej 18 marca 2021r.(czwartek) o godz. 18.00. 

Następne spotkanie Prezydium Rady Rodziców odbędzie się 8 kwietnia 2021r.(czwartek) o godz. 19.00 w formie zdalnej.


Na większości spotkań obecny jest przedstawiciel Dyrekcji Szkoły.

Prezydium Rady Rodziców zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania.


Autorami wszystkich informacji są przedstawiciele Rady Rodziców.

Zawartość artykułów nie jest  redagowana ani w jakikolwiek sposób poprawiana przez administratorów strony.


Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w r. szkol. 2020/2021 składki na konto RR wynoszą:

50 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

30 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Przy wpłacie do 30 października 2020 r.

 

40 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

25 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW:


72 1240 1255 1111 0011 0074 6333