Rada Rodziców przy SP nr 2  z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku


UWAGA ZMIANA

Walne Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 12.03.2020 r. o godz. 18:00 (stołówka szkolna).

 


Najbliższe zebranie Prezydium Rady Rodziców odbędzie się 12.02.2020 r. o godzinie 17:30

Spotkania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18.00.


Na większości spotkań obecny jest przedstawiciel Dyrekcji Szkoły.

Prezydium Rady Rodziców zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania.


Autorami wszystkich informacji są przedstawiciele Rady Rodziców.

Zawartość artykułów nie jest  redagowana ani w jakikolwiek sposób poprawiana przez administratorów strony.


Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w r. szkol. 2019/2020 składki na konto RR wynoszą:

50 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

30 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Przy wpłacie do 30 października 2019 r.

 

40 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

25 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

z jednej rodziny (składka od 1 dziecka).

 

Wpłaty można dokonywać u wychowawców podczas wywiadówek,

 w sekretariacie szkoły  lub bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW:


61 1320 1120 2469 2359 2000 0001