INFORMACJE:


Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od 6:45 do 17:00.Dysponujemy dwoma dużymi, słonecznymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni 144 m2 oddzielonymi czteroskrzydłowymi, rozsuwanymi drzwiami. Dzięki takim warunkom lokalowym w czasie, gdy jedni bawią się w wydzielonych kącikach zainteresowań (konstrukcyjnym, czytelniczym, plastycznym, domu lalek), inni mogą wykonywać zadania domowe także z pomocą wychowawcy. Poza wyposażeniem kącików zainteresowań dzieci korzystają z wielu różnorodnych gier planszowych, przestrzennych, sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Posiadamy telewizor i video.W świetlicy, poza swobodnymi zabawami dzieci wg ich własnych pomysłów, odbywają się zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy. Opracowując plan pracy uwzględniamy potrzeby, możliwości rozwojowe i zainteresowania wychowanków oraz warunki pracy.
W ciągu dnia organizujemy zajęcia zgodnie z ramowym planem dnia.W naszej świetlicy na nudę czasu brak. Każdy w niej interesująco i miło spędzi czas.

  • Żywego słowa i teatralne formy ruchu – słuchanie, czytanie i opowiadanie literatury dziecięcej, drama, inscenizacje, konkursy, krzyżówki pogadanki, dyskusje, wypowiedzi pisemne
  • Poznawanie podstaw języka angielskiego i rosyjskiego.
  • Plastyczne – poznajemy nowe techniki plastyczne, rozwijamy wyobraźnię, tworzymy własne prace, które promujemy na świetlicowych gazetkach i wystawach oraz szkolnych i międzyszkolnych konkursach
  • Umuzykalniające – zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, słuchanie muzyki, taniec, nauka pląsów
  • Sprawne ręce – rozwijanie umiejętności manualnych poprzez origami i inne prace przestrzenne z papieru, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, modelowanie itp.
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi - poznajemy różne zawody, rozwijamy zainteresowania;
  • Edukacja regionalna – poznajemy mowę, stroje, zajęcia i zwyczaje Kaszubów, uczymy się pieśni kaszubskich
  • Gry i zabawy – edukacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, relaksacyjne, integracyjne, ruchowo – zręcznościowe, towarzyskie.