Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej

Tel./Fax  (58) 348-76-62/63

e-mail: sekretariat@sp2gda.pl