Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w Gdańsku oraz model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach RKK w dniu 13 stycznia o godz. 14.00 (piątek). Prosimy o przybycie co najmniej na 15 minut przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.

Czas trwania testu - 60 minut.


Publikujemy test z etapu szkolnego. Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 28 października (piątek) następujące dokumenty:

  1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
  2. Prace wszystkich uczestników.
  3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, wszystkich uczestników.
  4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.

 

Model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego oraz listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaną opublikowane na stronach Rejonowych Komisji Konkursowych do 8 listopada (wtorek).  

Terminy poszczególnych etapów konkursu

Stopień

Eliminacje

ZMIANA!!!

I - szkolny

25.10.2022 r. (wtorek) godz. 14.00 - szkoły macierzyste

II - rejonowy

13.01.2023 r. (piątek) godz. 14.00 wg przypisanych rejonów

III - wojewódzki

10.03.2023 r. (piątek) godz. 12.00 SP nr 2 w Gdańsku


W zakładce Archiwum testów udostępniamy testy i modele odpowiedzi z poprzedniej edycji konkursu.


Aby zgłosić szkołę do udziału w konkursie należy wybrać z lewego menu i wypełnić on-line „Formularz zgłoszenia szkoły”, następnie przesłać go, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września (piątek). Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia zgłoszenia szkoły na podany mail dyrektora szkoły to oznacza, że formularz nie został do nas przesłany. W takiej sytuacji proszę o pilny kontakt na adres podkonhis@gmail.com lub ponowne wypełnienie formularza. Reklamacje po 30 września nie będą uwzględniane.

Po upływie terminu zgłoszenia, przewodniczący konkursu ogłosi listę szkół, na stronie internetowej siedziby WKK w dniu 7 października (piątek).