Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w Gdańsku oraz model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego.

 

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach RKK w dniu 12 stycznia o godz. 14.00 (piątek).

Prosimy o przybycie co najmniej na 20 minut przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.

 

Czas trwania testu - 60 minut.

Publikujemy test z etapu szkolnego. Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 2 listopada (czwartek) następujące dokumenty:

 

  1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
  2. Prace wszystkich uczestników.
  3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, wszystkich uczestników.
  4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.

 

Model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego oraz listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaną opublikowane na stronach Rejonowych Komisji Konkursowych do 15 listopada (środa).


Test etapu szkolnego zostanie przekazany drogą elektroniczną do każdej zgłoszonej szkoły, na adres e-mail dyrektora szkoły, z którego przesłano zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie, w terminie do 25 października.

W przypadku nieotrzymania testu ww. terminie prosimy o poinformowanie przewodniczącego WKK mailowo na adres: podkonhis@gmail.com lub sekretariat SP nr 2 w Gdańsku telefonicznie: (58) 34-87-662.


Formularz zgłoszenia szkół do konkursu został zamknięty. Publikujemy listę zgłoszonych szkół (od 03.10.2023 r.). Lista została posortowana alfabetycznie wg nazw miejscowości.

Najważniejsze terminy:

Opis

Termin

Miejsce

Zgłaszanie szkół

29.09.2023 (piątek)

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

Publikacja listy zgłoszonych szkół

03.10.2023 (wtorek)

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

I etap szkolny

27.10.2023 r. godz.14.00

(piątek)

szkoła macierzysta ucznia / inna szkoła wskazana przez dyrektora szkoły macierzystej

II etap rejonowy

12.01.2024 r. godz.14.00 (piątek)

według przypisanych rejonów

III etap wojewódzki

08.03.2024 r. godz.12.00 (piątek)

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Armii Krajowej

ul. Marusarzówny 10

80-288 Gdańsk

W zakładce Archiwum testów udostępniamy testy i modele odpowiedzi z poprzedniej edycji konkursu.


Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych roku szkolnym 2023/2024, przyznając wykonanie konkursu z historii Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej.