Publikujemy listę laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz model odpowiedzi do testu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

 

Terminy wglądów: 29-31 marca po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej pod adresem podkonhis@gmail.com.

 

Miejsce: SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10.

=====================================================================

W dniu 19 marca br. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Wkrótce zostanie ogłoszona lista laureatów i finalistów konkursu. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

 

=====================================================================

Finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10) w dniu 19 marca (piątek) o godz. 12.00.

Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.

 

Czas trwania testu 90 min.

=====================================================================

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych oraz model odpowiedzi do testu. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników. Legitymacja szkolna jest wymagana do udostępnienia pracy.

Spotkanie należy umówić indywidualnie z zachowaniem reżimu sanitarnego po uzgodnieniu z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej pod adresem podkonhis@gmail.com

Miejsce wglądu: SP nr 2 w Gdańsku ul. Marusarzówny 10

======================================================================

ETAP REJONOWY

 

19 lutego br. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona zgodnie z regulaminem. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

===================================================================================

Etap rejonowy konkursu historycznego odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego(dystans, dezynfekcja, maseczka) a opiekunowie nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach RKK w dniu 19 lutego o godz. 14.00 (piątek).

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021(kliknij na link)

 

Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Wymagane będą legitymacje szkolne oraz stosowanie się do aktualnych zasad reżimu sanitarnego.

 

Czas trwania testu - 60 minut.

 W zawiązku z zagrożeniem epidemiologicznym zmianie uległy terminy etapu rejonowego i wojewódzkiego. Publikujemy zmieniony regulamin szczegółowy.

==================================================================================

23 października 2021 r. (piątek) o godzinie 14.00 odbył się w zgłoszonych do konkursu szkołach I etap.

Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 28 października (środa) następujące dokumenty:

Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;

Prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punków.

Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, uczniów zakwalifikowanych do II stopnia;

Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.

 

Model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego oraz listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaną opublikowane na stronach Rejonowych Komisji Konkursowych do 6 listopada 2021 r. (piątek).

=======================================================================================

Test etapu szkolnego zostanie przekazany drogą elektroniczną do każdej szkoły, na adres e-mail dyrektora, z którego przesłano zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie, w terminie do 22 października 2020 r.

Publikujemy listę zgłoszonych szkół 

Pobierz plik (utworzony w programie microsft office excel)

Pobierz plik (utworzony w programie open office calc).

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych roku szkolnym 2020/2021, przyznając wykonanie konkursu z historii Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej.

Siedziby komisji rejonowych