logo_szkoly.png


FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Publikujemy listę laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz model odpowiedzi do testu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników. Legitymacja szkolna jest wymagana do udostępnienia pracy.

Terminy wglądów: 27-28 lutego i 2 marca br. po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej pod adresem podkonhis@gmail.com.
 

Miejsce: SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10.

 


21 lutego br. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Wkrótce zostanie ogłoszona lista laureatów i finalistów konkursu. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.


Wyniki etapu rejonowego

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych oraz model odpowiedzi do testu. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników. Legitymacja szkolna jest wymagana do udostępnienia pracy.

Terminy wglądów: 21-23 stycznia br. po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem: podkonhis@gmail.com

Miejsce: SP nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10.


Etap rejonowy
10 stycznia br. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych. Publikujemy test. Model odpowiedzi zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona zgodnie z regulaminem. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w Gdańsku oraz model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego.
Przypominamy, że etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach rejonowych komisji konkursowych (RKK) w dniu 10.01.2020 r. o godz. 14.00 (piątek). Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Legitymacje szkolne są wymagane.
Czas trwania testu - 60 minut.

25 października 2019 r. (piątek) o godzinie 14.00 odbył się w zgłoszonych do konkursu szkołach I etap konkursu. Publikujemy test.

Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 30 października (środa) następujące dokumenty:

  1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
  2. Prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punków.
  3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, uczniów zakwalifikowanych do II stopnia;
  4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.