Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w Gdańsku oraz model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego.

 W zawiązku z zagrożeniem epidemiologicznym zmianie uległy terminy etapu rejonowego i wojewódzkiego. Publikujemy zmieniony regulamin szczegółowy.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w siedzibach RKK w dniu 19 lutego o godz. 14.00 (piątek).

 

Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Wymagane będą legitymacje szkolne oraz stosowanie się do aktualnych zasad reżimu sanitarnego.

 

Czas trwania testu - 60 minut.

==================================================================================

23 października 2021 r. (piątek) o godzinie 14.00 odbył się w zgłoszonych do konkursu szkołach I etap.

Przypominamy, że Szkolne Komisje Konkursowe przekazują do Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie do 28 października (środa) następujące dokumenty:

  1. Protokół z przebiegu konkursu w wersji elektronicznej i papierowej;
  2. Prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punków.
  3. Wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, uczniów zakwalifikowanych do II stopnia;
  4. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.

 

Model odpowiedzi do testu z etapu szkolnego oraz listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaną opublikowane na stronach Rejonowych Komisji Konkursowych do 6 listopada 2021 r. (piątek).

=======================================================================================

Test etapu szkolnego zostanie przekazany drogą elektroniczną do każdej szkoły, na adres e-mail dyrektora, z którego przesłano zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie, w terminie do 22 października 2020 r.

PUBLIKUJEMY LISTĘ ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ 


POBIERZ PLIK (UTWORZONY W PROGRAMIE MICROSFT OFFICE EXCEL)

POBIERZ PLIK (UTWORZONY W PROGRAMIE OPEN OFFICE CALC).


Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych roku szkolnym 2020/2021, przyznając wykonanie konkursu z historii Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej.

Siedziby komisji rejonowych