PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2021 w SP 2

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego wspólnie z naszą szkołą organizuje BEZPŁATNE Półkolonie Zimowe dla dzieci z naszej szkoły.

Odbędą się dwa turnusy:

I TURNUS 4.01.2021- 8.01.2021 r.

II TURNUS 11.01.2021-15.01.2021 r.

Grupy 12 osobowe pod opieką jednego wychowawcy (nauczyciela SP 2)

Dokładną ilość przyznanych miejsc (środków finansowych na realizację) będziemy znali po zakończeniu rekrutacji.

PÓŁKOLONIE SĄ DLA DZIECI Z KLAS 1-4 SP BĘDĄCYCH UCZNIAMI SP 2   NR W GDAŃSKU

Zapisy na półkolonie prowadzone będą w sekretariacie szkoły od 17.12.2020 do 21.12.2020 podczas zapisów rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest  złożyć wypełnioną kartę rekrutacyjną, kwalifikacyjną oraz kartę oświadczenia epidemicznego, którą można pobrać ze strony internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Na podstawie w/w dokumentów zostanie przeprowadzona rekrutacja.

Lista zakwalifikowanych dzieci będzie wywieszona przy wejściu głównym do szkoły w dniu 29.12.2020 o godz. 15.00

================================================================================

Niezbędne dokumenty