Szanowny Rodzicu/ Opiekunie!

Jeżeli dziecko ma korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od  września 2024 roku należy podpisać umowę na obiady w dwóch egzemplarzach, a następnie najpóźniej do .09.2024 złożyć w wyznaczonym miejscu przy portierni szkoły.

Bardzo prosimy, aby umowa była wypełniona drukowanymi literami łącznie z adresem mailowym, który służy później do kontaktu z Rodzicem.

W przypadku, kiedy rodzic/ opiekun prawny będzie samodzielnie drukować dokument, bardzo prosimy, aby był on wydrukowany na jednej kartce, dwustronnie. Umowa do pobrania powyżej.

Bardzo prosimy o złożenie umowy do 24 dnia miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków. Umowa, która wpłynie w tym terminie umożliwia korzystanie przez dziecko z obiadów od 1 dnia miesiąca.

Opłatę za obiady należy opłacić do 25 dnia miesiąca na miesiąc następny (wyjątek stanowi miesiąc wrzesień i styczeń). Wpłaty tylko na INDYWIDUALNY NUMER KONTA DZIECKA (nowy uczeń dostaje numer wygenerowany systemowo, uczniowie korzystający z obiadów w ubiegłym roku – ich numer konta pozostaje taki sam).

Ważne jest, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby (np. w sytuacji, kiedy z obiadów korzysta rodzeństwo). Nie można płacić za rodzeństwo jednym przelewem!

W opisie przelewu prosimy umieścić zawsze dane dziecka jak również numer umowy.

Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic/opiekun prawny), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

pliki do pobrania