Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z dożywiania w szkole.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego dla nich Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.