Angielska Liga Zadaniowa

 

Ruszamy 1 października 2021 !!!

 

REGULAMIN

 1. Z dniem 1 października 2021 r. rozpoczyna się Angielska Liga Zadaniowa, która będzie trwała do końca maja roku szkolnego 2021/ 2022.
 2. W Lidze mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas 4 – 8, którzy mogą przystąpić do Ligi w dowolnym momencie roku szkolnego.
 3. Zadania będą podzielone i wyraźnie oznaczone podziałem dla klas 4-5 i 6-8.
 4. Zadania podzielone są na comiesięczne etapy, w których co miesiąc ( w pierwszym tygodniu każdego miesiąca) publikowane są zestawy zadań (między 1 a 3 zadania). Publikacja zadań odbywa się na stronie internetowej new.edmodo.com
 5. Rozwiązania zadań należy przesłać do nauczyciela, również przez stronę edmodo.com, do dnia ostatniego miesiąca, w którym publikowane jest zadanie
 6. Wyniki każdego etapu ogłaszane są do dwóch tygodni od upłynięcia ostatecznego terminu oddania rozwiązań poszczególnych zestawów na tablicy, przy sali 505.
 7. Kody do logowania, instrukcja przesyłania prac znajdują się również przy sali 505
 8. 8. Za poprawne rozwiązanie zadań uczniowie otrzymują punkty oraz oceny celujące (6), wagi 1.

 

 

 

 

NAGRODY GŁÓWNE:

Na zakończenie edycji:

 1. Zwycięzca Ligi otrzymuje ocenę celującą wagi 3, dyplom i nagrodę rzeczową
 2. Osoby, które zajmą odpowiednio I II miejsce otrzymują ocenę celującą wagi 2 oraz nagrodę rzeczową.
 3. Nauczyciele mogą również nagrodzić uczniów w trakcie trwania Ligi, na każdym jej etapie np. plusami za aktywność.

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

Należy zarejestrować się na stronie https://new.edmodo.com klikając przycisk sign up i wybierając student account. Podać wszystkie dane, w tym class code, który dla poszczególnych klas jest następujący:

 • Dla klas 4 i 5 – 3seuca
 • Dla klas 6,7 i 8 – 3ut395

Proszę zapamiętać utworzone przez siebie username – nazwę użytkownika i password – hasło!

Magdalena Kustra