Angielska Liga Zadaniowa

 

Ruszamy 3 października 2022 na platformie Microsoft Teams !!!

 

REGULAMIN

 1. Z dniem 3 października 2022 r. rozpoczyna się Angielska Liga Zadaniowa, która będzie trwała do końca maja roku szkolnego 2022/ 2023.
 2. W Lidze mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas 4 – 8, którzy mogą przystąpić do Ligi w dowolnym momencie roku szkolnego.
 3. Zadania będą umieszczane w dwóch osobnych zespołach dla klas 4-5 i 6-8.
 4. Zadania podzielone są na comiesięczne etapy, w których co miesiąc ( w pierwszym tygodniu każdego miesiąca) publikowane są zestawy zadań (między 1 a 3 zadania). Publikacja zadań odbywa się w aplikacji Microsoft Teams.
 5. Rozwiązania zadań należy przesłać do nauczyciela poprzez zakładkę Zadania, ewentualnie przez czat prywatny do dnia ostatniego miesiąca, w którym publikowane jest zadanie, do godz. 23.59. UWAGA: zadania przesłane po terminie zostaną sprawdzone, ale nie będą nagrodzone,!!! nawet jeśli uczeń przekroczy termin tylko o kilka minut !!!
 6. Wyniki każdego etapu ogłaszane są do dwóch tygodni od upłynięcia ostatecznego terminu oddania rozwiązań poszczególnych zestawów na tablicy, przy sali 505.
 7. Kody do logowania znajdują się poniżej jak również przy sali 505
 8. 8. Za poprawne rozwiązanie zadań uczniowie otrzymują punkty oraz oceny celujące (6), wagi 1.

 

 

NAGRODY GŁÓWNE:

Na zakończenie edycji:

 1. Zwycięzca Ligi otrzymuje ocenę celującą wagi 3, dyplom i nagrodę rzeczową
 2. Osoby, które zajmą odpowiednio I II miejsce otrzymują ocenę celującą wagi 2 oraz nagrodę rzeczową.
 3. Nauczyciele mogą również nagrodzić uczniów w trakcie trwania Ligi, na każdym jej etapie np. plusami za aktywność.

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

Wchodząc na GPE należy przejść do zakładki Microsoft Teams i dołączyć do odpowiedniego zespołu za pomocą poniżej podanego kodu.

KLASY 4-5 :

Kod zespołu: 1kpk8oj

KLASY 6-8 :

Kod zespołu: c82zc82

Magdalena Kustra

 

 

 

 

 

 

Magdalena Kustra