Zaproszenie do udziału w Angielskiej Lidze Zadaniowej

 

Ruszamy 2 października 2023 na platformie Microsoft Teams !!!

 

REGULAMIN

  1. Z dniem 2 października 2023 r. rozpoczyna się Angielska Liga Zadaniowa, która będzie trwała do końca maja roku szkolnego 2023/ 2024.
  2. W Lidze mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas 4 – 8, którzy mogą przystąpić do Ligi w dowolnym momencie roku szkolnego.
  3. Zadania będą umieszczane w dwóch osobnych zespołach dla klas 4-5 i 6-8.
  4. Zadania podzielone są na comiesięczne etapy, w których co miesiąc ( w pierwszym tygodniu każdego miesiąca) publikowane są zestawy zadań (między 1 a 3 zadania). Publikacja zadań odbywa się w aplikacji Microsoft Teams, zakładka „Zadania”
  5. Rozwiązania zadań należy przesłać do nauczyciela poprzez zakładkę Zadania, ewentualnie przez czat prywatny do dnia ostatniego miesiąca, w którym publikowane jest zadanie, do godz. 23.59.

UWAGA: zadania przesłane po terminie zostaną sprawdzone, ale nie będą nagrodzone (!!!) nawet jeśli uczeń przekroczy termin tylko o kilka minut (!!!).

  1. Kody do logowania znajdują się poniżej.
  2. 7. Za poprawne rozwiązanie zadań uczniowie otrzymują punkty oraz oceny celujące (6), wagi 1.

 

 

NAGRODY GŁÓWNE:

Na zakończenie edycji:

  1. Zwycięzca Ligi otrzymuje ocenę celującą wagi 3, dyplom i nagrodę rzeczową
  2. Osoby, które zajmą odpowiednio I i II miejsce otrzymują ocenę celującą wagi 2 oraz nagrodę rzeczową.
  3. Nauczyciele mogą również nagrodzić uczniów w trakcie trwania Ligi, na każdym jej etapie np. plusami za aktywność.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

Wchodząc na GPE należy przejść do zakładki Microsoft Teams i dołączyć do odpowiedniego zespołu za pomocą poniżej podanego kodu.

KLASY 4-5 :

Kod zespołu: 1kpk8oj

KLASY 6-8 :

Kod zespołu: c82zc82

                                                                                                                 

Magdalena Kustra