Zapraszamy do klas pływackich. Co oferujemy?

  • Szkolenia dla klas 1-8 SP
  • Treningi prowadzone  na pływalni w ramach godzin lekcyjnych.
  •  Udział w imprezach pływackich rangi wojewódzkiej,  ogólnopolskiej i międzynarodowej.
  •  Wyjazdy na obozy sportowe.

Szczegółowy plan prób sprawnościowych i punktacja znajdują się w załączonym pliku.

Próby sprawnościowe odbędą się 10 i 14 marca 2022 r. o godz. 12.00