Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 09 października 2018 r. klasa 6A uczestniczyła w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Ratowników ZHR. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych, opanowanie poważnych krwotoków).

   Poprzez zabawę memory uczniowie dowiedzieli się jakich środków używa się do udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy warsztatów musieli zapamiętać przedmioty, które znajdowały się na macie, mieli na to czas 20 sekund. Po upływie czasu, przedmioty zostały przykryte a klasa, która wcześniej została podzielona na trzy grupy miała za zadanie wymienić jak najwięcej rzeczy. Po ponownym odkryciu przedmiotów okazało się, że nie wszystko zostało wymienione. Prowadzący warsztaty każdy przedmiot nazwali fachowym medycznym językiem i omówili ich znaczenie i wykorzystanie. Dodatkowo przećwiczyliśmy prawidłowe wykonanie telefonu z miejsca wypadku. Prowadzący uporządkowali nam kolejność wymienienia informacji podczas rozmowy z dyspozytorem. Następnym punktem programu była nauka pozycji bocznej ustalonej. Uczniowie klasy 6A dobrali się w pary i każdy ze swoją osobą towarzyszącą przećwiczył prawidłowe ułożenie w tej pozycji.

   Wreszcie przyszła pora na fantomy, które odgrywały rolę osób nieprzytomnych. Celem tego ćwiczenia było oswojenie uczestników warsztatów z ideą pomagania oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie w parach wykonali ćwiczenia z użyciem fantoma, przeprowadzali resuscytację bezprzyrządową krążeniowo-oddechową dorosłego. Dzięki tym zajęciom wiemy, co to jest urządzenie AED, jak się go obsługuje – przetestowaliśmy działanie na fantomach. Dodatkowo jesteśmy dumni, bo w naszej szkole, jako jednej z niewielu placówek w Gdańsku jest takie urządzenie i wiemy, gdzie je znaleźć. Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka. Na koniec Panowie podziękowali za uwagę i życzyli nam, aby wiedza, którą nabyliśmy nie musiała nigdy być wykorzystana przez nas.

Jolanta Fidytek