Informacje na temat obiadów:

- start obiadów od 13.09.2021

-umowy obiadowe na nowy rok szkolny przyjmowane są do 31.08.2021 (każdy uczeń, który chce  korzystać z obiadów  musi złożyć umowę na nowy rok szkolny – nawet w przypadku kontynuacji). Umowy do pobrania z portierni szkolnej lub ze strony internetowej obiady.sp2gda.pl

-płatności za obiady wydawane we wrześniu przyjmowane będą od 01.09.2021 do 06.09.2021prosimy nie dokonywać wpłat w sierpniu!

-płatności wykonujemy tylko i wyłącznie na indywidualne konto bankowe ucznia. W przypadku kontynuacji żywienia numer konta jak i numer umowy oraz karta obiadowa nie ulegają zmianie – pozostają te same co w roku ubiegłym. Nowi uczniowie otrzymają swój indywidualny numer konta do dnia 06.09.2021, a kartę obiadową najpóźniej w dniu pierwszego obiadu.

- do wejścia na stołówkę i korzystania z obiadów upoważnia karta obiadowa, którą każdy uczeń zobligowany jest przynosić każdego dnia. W przypadku zgubienia/zniszczenia karty należy nabyć odpłatnie duplikat.

-wszystkie niezbędne informacje na temat obiadów  - przede wszystkim kwoty abonamentów miesięcznych i terminy ich płatności – dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka.