IX WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY

 „DAS IST DOCH SEHENSWERT”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 uczących się języka niemieckiego do udziału w

IX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM „DAS IST DOCH SEHENSWERT”.

   

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera
w Gdańsku.

          

Konkurs obejmuje tylko wiedzę krajoznawczą państw DACHL.

Forma prac konkursowych zawiera dwie kategorie:


a) pracę artystyczną (np. zabytek, atrakcja turystyczna, krajobraz), technika dowolna, format pracy A3.


b) prospekt reklamowy o jednym wybranym miejscu z kraju niemieckojęzycznego, zachęcający do jego odwiedzenia. Prospekt powinien być wykonany w języku niemieckim, w dowolnej formie graficznej (w formie papierowej, wydrukowane lub samodzielnie wykonane) na jednej kartce o formacie
Praca z wybranej kategorii powinna być wykonana indywidualnie.

Konkurs obejmuje trzy etapy: etap szkolny, powiatowy i wojewódzki. W pierwszym
etapie Szkolna Komisja Konkursowa wyłania max. po 4 prace w każdej kategorii,
które przesyła organizatorowi. W drugim etapie Komisja Konkursowa wybiera 3 prace
ze szkoły/powiatu w każdej z kategorii. W etapie wojewódzkim przyznaje I, II i III
miejsce.

Ocenie pracy podlegać będą: poprawność językowa, oryginalność, estetyka.  

 

 

Zgłoszenia do konkursu bezpośrednio u nauczycieli języka niemieckiego.
Pracę konkursową należy dostarczyć do 26 kwietnia 2023 r.