Dzięki projektowi dzieci, młodzież oraz rodzice odczuwający potrzebę skorzystania z konsultacji psychologicznej oraz ze wsparcia psychologicznego będą mogli nieodpłatnie skorzystać z takiej pomocy niedaleko swojego miejsca zamieszkania.

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE