W dniu 28 września 2021 r. klasa 7a uczestniczyła w warsztatach w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Rozpoznawanie skał nie musi być uczeniem się na pamięć, utwierdziły nas w tym zajęcia, które prowadził p. Piotr Kowalewski. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać podstawowe typy skał osadowych. W rozpoznawaniu skał uczniom pomogła prezentacja oraz lupa.