Wycieczka klas 8 do obozu Stutthof.

18 X klasy 8 zwiedzały Muzeum w Stutthofie. Młodzież świadoma powagi miejsca uważnie słuchała przewodnika.

Stutthof był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład Polski. Liczbę więźniów ocenia się na około 110–127 tysięcy osób pochodzących z 28 krajów, w tym 49 tysięcy kobiet i dzieci. Liczbę ofiar ocenia się na około 65 tysięcy. 

Na terenie obozu w miejscowości Sztutowo znajduje się powstałe w 1962 r. Państwowe Muzeum Stutthof, obejmujące zachowaną część budynków i wyposażenia.