Logopedyczny konkurs zagadkowy

W dniach 8 i 12 października odbył się logopedyczny konkurs zagadkowy organizowany przez logopedów Dorotę Trelę oraz Maję Zimny.

W dwóch edycjach konkursu uczestniczyło 24 uczniów z klas pierwszych. Wszyscy doskonale nauczyli się wierszowanych zagadek. W sumie nagrodzono 9 uczestników.

Nagrodzeni:

Pierwszą nagrodę otrzymał Nazar Podoliak z klasy 1e oraz Natalia Rzepkowska z klasy 1h. Wszystkim wręczono dyplomy oraz słodycze, a nagrody rzeczowe ufunduje Rada Rodziców oraz sponsorzy.

uczestnicy konkursu prezentują nagrody i dyplomy

Autor Dorota Trela