Międzyszkolny konkurs plastyczno–techniczny „Mikołaj Kopernik i gwiazdy”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 9  przy Podmiocie Leczniczym „Copernicus” w Gdańsku;

Nowe Ogrody 1-6; tel./fax 58 302 66 50.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół województwa pomorskiego.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 Kategoria I - uczniowie klas: 0 – 3

 Kategoria II – uczniowie klas 4 - 6

 Kategoria III - uczniowie klas: 7 – 8

 

Warunki konkursu:

  1. Prace mogą być wykonane indywidualne lub zespołowo w formacie A4 lub A3.
  2. Technika wykonania prac dowolna. Mile widziane techniki łączone.
  3. Prace będą oceniane pod względem: trudności wykonania, twórczej pomysłowości, oryginalności w zakresie przedstawienia tematu, estetyki pracy, wrażeń estetycznych oraz samodzielności wykonania;
  4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie imię, nazwisko, wiek autora, oraz szkołę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę.
  5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i FB Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku.
  6. Konkursowe prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
  7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka na terenie Podmiotu Leczniczego „Copernicus” w Gdańsku;
  8. Finaliści Konkursu i autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy;
  9. Zwycięzcy Konkursu w swoich kategoriach wiekowych otrzymają drobne upominki rzeczowe.
  10. Do opisanej pracy konkursowej należy załączyć zgodę Rodziców!

Konkursowe prace proszę dostarczyć do sali nr 158/nr 155 lub do nauczyciela Wychowawcy!

TERMIN do 22 maja 2023 r (poniedziałek)

 

 

Nauczyciele fizyki i geografii