Poniżej załaczone zostały niezbędne informacje i dokumenty niezbędne podczas naboru uzupełniającego do klasy 1 pływackiej.