Mamy wiosnę. Widać to już nie tylko w naszym kąciku przyrody, ale również w szkolnych ogródkach. Dzieci same sadziły kwiatki przyniesione z domu. Dziękujemy rodzicom za współpracę. Nauczyciele zerówek.

Tekst i zdjęcia Katrzyna Lilla.