21.11.2019 roku odbył się XII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej.

Nasz chór zajął:

II miejsce w kategorii zespoły wokalne;

I miejsce w kategorii pieśń ludowa.

Na szczególne uznanie zasługuje Wiktoria Marzec z klasy VIII, która  zajęła I miejsce w kategorii soliści.