Gdańsk 23.11.2020r.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

 

„ Najpiękniejszy obraz o jesieni”

CELE KONKURSU

 

  • Kształtowanie osobowości twórczej , postaw twórczych , kreatywności.
  • Tworzenie kompozycji malarskich różnymi technikami na wybrany temat.
  • Tworzenie prac malarskich wydobywających określone cechy barw, gam barwnych i specyficzne układy plam.

 

Konkurs „ Najpiękniejszy obraz o jesieni” dedykowany jest dla uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

I kategoria : klasy 4-5

II kategoria: klasy 6-7

 

Regulamin konkursu

  • Prace należy wykonać na formacie A3 w dowolnej technice i przesłać drogą elektroniczną na Teams do organizatorki konkursu Kalina Gaszewska. Termin nadsyłania prac 7 grudnia 2020 r.
  • Przesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową .
  • Wyniki konkursu plastycznego ogłoszone zostaną 18 grudnia na stronie szkoły oraz na Teams

 

Organizator konkursu

Kalina Gaszewska- Bryła – nauczyciel plastyki SP nr 2

Rada Rodziców przy SP nr2