Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 uczących się języka niemieckiego do udziału w

VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKOWO - MULTIMEDIALNYM                 

     „ DIE METHODE MACHT SPAß“ .

   

     Konkurs obejmuje zagadnienia leksykalne przy wykorzystaniu technologii TIK (Technologie informacyjne i komunikacyjne). Uczeń powinien przedstawić w ciekawy sposób wybrane przez siebie jedno zagadnienie leksykalne.

Forma prac konkursowych zawiera dwie kategorie:

  1. a) Film (max. 5 min.)
  2. b) Prezentacja multimedialna (max. 20 slajdów)

 

Wykonane przy użyciu różnych narzędzi TIK z wyłączeniem prezentacji w programie Prezi!
Wszystkie prace należy zapisać na nośniku cyfrowym.

Praca z wybranej kategorii powinna być wykonana indywidualnie w języku niemieckim.

Ocenie pracy podlegać będą: oryginalność, poprawność językowa i wykorzystane
narzędzia TIK.

 

    Konkurs obejmuje trzy etapy: etap szkolny, powiatowy i wojewódzki. W pierwszym etapie
Szkolna Komisja Konkursowa wyłania max. po 4 prace w każdej kategorii, które przesyła organizatorowi. W drugim etapie Komisja Konkursowa wybiera max. 3 prace ze szkoły/powiatu w każdej z kategorii. W etapie wojewódzkim przyznaje I, II i III miejsce.

 

Zgłoszenia do konkursu bezpośrednio u nauczycieli języka niemieckiego.
Pracę konkursową należy dostarczyć do 11 listopada 2022 r.