W październiku, klasy VI zwiedzały zamek Krzyżacki w Malborku

Na czas zwiedzania uczniowie stali się drużyną rycerską, która otrzymała zadanie odnalezienia ukrytego hasła. Litery poszukiwanych słów można było zdobywać na zamkowej trasie, rozwiązując szereg zagadek i wypełniając zadania stawiane przez mistrza drogi (przewodnik w stroju historycznym). Skompletowane w zamku hasło dało młodym odkrywcom malborskich tajemnic możliwość dotarcia do skarbca zamkowych tajemnic.

Dzieci uczestnicząc aktywnie w zamkowej przygodzie, uzyskali wiele informacji o twierdzy nad Nogatem, zakonie krzyżackim, Królestwie Polskim i kulturze wieków średnich.