W załączonym pliku znajduje się plan wydawania obiadów.