Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku.

LINK DO PRZETARGU (strona UZP)

INOFRMACJA O KWOTACH BRUTTO JAKIE ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ ZAMAWIAJĄCY NA SFINANSOWANIE CZĘŚCI OD 1-7

SP2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

informacjao złożonych ofertachSP2 (1).tiff

Umowa.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z oddziałami sportowymi Gdańsk.pdf

Oświadczenie dotyczące statusu płatnika VAT.pdf

Oswiadczenie wykonawcy.pdf

Ogloszenie o przetargu.pdf

Formularz oferty.pdf

Formularz cenowy - WSZYSTKIE ZADANIA.xlsx