GRUPA LIDERÓW RÓWIEŚNICZYCH

Działanie to skierowane jest do młodzieży wykazującej zainteresowanie psychologią, pedagogiką oraz samorozwojem emocjonalnym, a także dążącej do rozwoju kompetencji z obszaru umiejętnego udzielania wsparcia innym. Inwestowanie w rozwój tych zdolności wśród młodych osób sprawia, iż̇ na co dzień́ w środowiskach szkolnych pojawią się̨ dzieci, będące czujne na trudności innych. Mamy nadzieję, że wsparcie rówieśnicze będzie stanowiło pierwsze ogniwo profilaktyki trudności z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Liderzy Rówieśniczy są̨ niezmiernie ważni w procesie wychwytywaniu rówieśników w złym stanie emocjonalnym, mogą̨ motywować́ do sięgania po specjalistyczną pomoc oraz informować́ o miejscach gdzie można się̨ zwrócić́ po pomoc.

Jednym z głównych założeń́ projektu jest podkreślanie istotności wsparcia rówieśniczego wśród młodzieży, zgodnie z filozofią "Dzieci dzieciom". Zachęcając młodych ludzi do działania możemy wspólnie tworzyć́ młodzieżową sieć wsparcia w gdańskich szkołach.

Uczestnicy grupy zostaną̨ wyposażeni w specjalistyczne informacje z zakresu psychologii i wsparcia psychologicznego, a także szereg materiałów psychoedukacyjnych. Młodzież̇ dowie się̨ jak: wzmocnić́ umiejętności z zakresu empatycznej komunikacji, rozwiązywać́ konflikty grupowe, oraz jak rozpoznawać́ rówieśników z trudnościami emocjonalnymi i w zindywidualizowany dla nich sposób oferować́ im wsparcie, w razie potrzeby kierując ich do dorosłych mogących udzielić́ pomocy.

Zaangażowanie w program takiej młodzieży sprawia, iż̇ na co dzień́ w środowiskach szkolnych pojawią się̨ dzieci będące czujne na trudności innych rówieśników.

Dodatkowo, na koniec projektu zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące aktywność́ wszystkich „Liderów Rówieśniczych”.

 

Koordynatorki projektu #Oznaczeni

Sylwia Konopacka +48 696 557 149

Anna Orzołek +48 785 951 00